Tähistus Mõõted, cm Kaitseala b(min) Kaitseala I(min)
  L B H m m
SL2 242409 490 40 40 2  3