Ohutusnõuded

 

Rulapargid on mõeldud rulluisutamiseks, rulatamiseks ja spetsiaalse varustusega BMX rattale. Sisenedes parki tuleb olla teadlik, et rulapagis olemine tähendab suurt sportlikku riski, kus igaüks vastutab enda eest ise. Liugtee tuleb valida vastavalt oma oskustele. Kindlasti tuleb kasutada vajalikku ohutusvarustust : kiivrit, põlve – ja küünarnukikaitsmeid.
Ohutuspiirkond ümber liugteede on kindlapiiriline. Ainult uisutajad võivad jääda turvapiirkonda. Samuti peab uisutades arvestama teiste inimeste kohalolekuga.
Pargi territooriumile on keelatud tuua alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi aineid. Rulapark on disaintud kooskõlas DIN 33943. Rulatajad-uisutajad vastutavad täielikult ise oma tegevuse eest.
Park on disainitud sulle ja ainult sinust sõltub selle edasine kasutamise mugavus.

Soovime Teilee edukat koostööd,
Troja SIA juhtkond  

Ohutuseeskirjad saad asetada oma ettevõttesse.

 
 
Ohutusnõuded
Ohutusnõuded