Apzīmējums Izmēri, cm Drošības zona b (min) Drošības zona I (min)
  L B H m m
PR1 2115151 210 150 150 2  2
PR1K 391515 310 150 150 2  2
PR1K 391517 390 150 170 3 2