UAB „TROJA“ GAMINAMŲ RAMPŲ EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS IR GARANTIJOS SĄLYGOS

 

Rampos savininkas arba atsakingas už ją asmuo turi parengti ir prie rampos pritvirtinti eksploatacijos taisykles, kuriose turi būti nurodoma, koks sportinis inventorius gali būti naudojamas važinėjantis rampa, saugos reikalavimai ir kiti nurodymai, kurių laikantis rampa būtų saugiai ir tinkamai naudojamasi. 

 

Eksploatacijos taisyklės

 

* Kiekvieną kartą prieš naudojantis rampa būtina įsitikinti, ar jos būklė tinkama.

* Rampos eksploataciją reikia nutraukti, jeigu dėl lietaus, saulės ar jos eksploatacijos atsiklijavo paviršiaus, kuriuo važinėjamasi, viršutinis sluoksnis. Tokiu atveju vadovautis skyriumi „Rampos remontas“.

* Pasibaigus naudojimosi sezonui, rekomenduojama rampą išmontuoti atskirais moduliais ir saugoti juos įrengiant priedangą, po stogu ar apdengiant nuo lietaus ir sniego saugančia danga.

* Jeigu rampos paviršiaus dažų sluoksnis pažeistas, būtina jį laiku nudažyti vandens nepraleidžiančiais dažais, kad vanduo nepatektų tarp faneros sluoksnių.

* Kad rampą būtų galima ilgiau eksploatuoti, rekomenduojama po atraminėmis kojelėmis padėti stulpus, kad jos nesiremtų į žemę, taip stulpai apsaugos atramines kojeles nuo drėgmės.

 

Garantija, teikiama, jeigu laikomasi eksploatacijos taisyklių

Gamintojas garantuoja, kad rampa atitiks geometrinius matmenis ir taikomus stiprumo reikalavimus 2 sezonus, jei ji bus tinkamai eksploatuojama. Išimtis – viršutinis sluoksnis, kuris patiria daug didesnį poveikį. Gamintojas garantuoja, kad bus galima įsigyti tos pačios rūšies ir tokio paties storio viršutinio sluoksnio faneros, kuri buvo naudota gaminant rampą, jei jos reikės paviršiui remontuoti.

 

Jei rampą įrengsite patys

Rampos paprastai įrengiamos ir eksploatuojamos lauke arba uždarose patalpose. Jeigu lauke – aikštelėje, ant vejos, asfalto ar betono. Jeigu rampa įrengiama ant asfalto arba betono, jos dalių paviršiui išlyginti naudojami kyliai, kad jungiamieji elementai būtų vienoje plokštumoje, ir jungimosi vietos sutvirtinamos jungiamosiomis detalėmis. Šiuos darbus turi atlikti specialistai su tinkamais įrankiais ir turintys statybos darbų patirties.

 

Rampos remontas

 

Jei atsiklijavo paviršiaus, kuriuo važinėjamasi, viršutinis sluoksnis, jį reikia vėl priklijuoti vandeniui atspariais klijais, priveržti papildomomis veržlėmis, nušlifuoti ir nudažyti vandeniui atspariais dažais. Jei paviršius pažeistas keliose vietose arba paviršiaus plotas labai didelis, reikia pakeisti visą lakštą tos pačios rūšies ir tokio paties storio laminuotos faneros lakštu. Naujam lakštui pritvirtinti įsuktų veržlių galvutes reikia nudažyti vandens nepraleidžiančiais dažais (tamsiai rudi AKVI RM RAL 8019 dažai, atstovas UAB „Asto-Rīga“, E. Birznieka-Upīša 8–5, tel. 7 281 148).