Apzīmējums Izmēri, cm Drošības zona b (min) Drošības zona I (min)
  L B H m m
SR1 104515 1000 450 150 2  
SR2 106015 1000 600 150 2  
AR1 116029 1100 600 290 3 2,5