Apzīmējums Izmēri, cm Drošības zona b (min) Drošības zona I (min)
  L B H m m
SL2 242409 490 40 40 2  3