Apzīmējums Izmēri, cm Drošības zona b (min) Drošības zona I (min)
  L B H m m
IR2R2K 401012 517 100 120 2  3