Apzīmējums Izmēri, cm Drošības zona b (min) Drošības zona I (min)
  L B H m m
SL1R 441515
440 150 150 2  5
SL1R 411512 410 150 120 2  5